سوالات پرتکرار یکی از جنبه‌های مهم در ارتباط با جمعیت است که می‌تواند در هر زمینه‌ای پیش بیاید. با توجه به اهمیت این سوالات، در زیر یک متن پیشنهادی جهت توضیح درباره سوالات پرتکرار در نظر گرفته شده است:
بسیاری از سوالاتی که مردم پرسیده و به آنها پاسخ می‌دهیم، به سایر افراد نیز مفید واقع می‌شوند. این سوالات می‌توانند درباره موضوعات متنوعی مانند موارد فنی سایت، سلامت، آشپزی، آموزش، صادرات و غیره باشند.