همکاری شرکت زعفرانیه و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که با استفاده از توان مدیریتی و با هدف مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۳ به عنوان نخستین شرکت خصوصی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شد و بعنوان یکی از بزرگترین هلدینگ ها شروع به فعالیت نموده و اکنون با گذشت ۲۵ سال از زمان شروع فعالیت توانسته با به‌کارگیری نیروهای متخصص و امکانات موجود برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به یکی از بزرگترین هلدینگ ها تبدیل شود. فعالیت این شرکت مشتمل بر ۳ بخش تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری است.

دو سهامدار عمده این شرکت، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) می‌باشند که با هدف استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی و دانش فنی درصدد توسعه کمی و کیفی فعالیتهای شرکت است.

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) ۶۸.۲۲ درصد مالکیت سهام مدیریتی این شرکت را بر عهده دارد.