زعفران فله
 نوع محصولقیمت برحسب کیلوگرم (تومان)نوع محصولقیمت برحسب کیلوگرم (تومان)
 زعفران دسته (دخترپیچ)48.400.000زعفران پوشال قلمدار59.600.000
 زعفران سرگل درجه دو55.600.000زعفران سرگل تاپ صادراتی61.900.000
 زعفران سرگل معمولی56.600.000زعفران سوپرنگین اتویی صادراتی69.600.000
 زعفران سرگل درجه یک60.900.000زعفران سوپرنگین اتویی امسالی74.900.000
 زعفران سرگل تاپ صادراتی(بسته بندی)
 وزن محصولتعدادقیمت (تومان)تعدادقیمت (تومان)تعدادقیمت (تومان)
 زعفران نیم گرمیتک فروشی46,250استند 20 عددی40,25012عددی41,750
 زعفران یک گرمیتک فروشی90,500استند 20 عددی82,00012عددی78,500
 زعفران دو گرمیتک فروشی170,000استند 20 عددی150,00012عددی155,000
 زعفران نیم مثقالیتک فروشی185,000استند 20 عددی165,00012عددی170,000
 زعفران چهار گرمیتک فروشی330,000استند 20 عددی295,00012عددی300,000
 زعفران یک مثقالیتک فروشی360,000استند 20 عددی320,00012عددی325,000
 زعفران سوپرنگین اتویی (بسته بندی)
 نوع محصولتعدادقیمت (تومان)تعدادقیمت (تومان)تعدادقیمت (تومان)
 زعفران نیم گرمیتک فروشی52,750استند 30 عددی46,25012عددی47,750
 زعفران یک گرمیتک فروشی103,500استند 20 عددی90,00012عددی93,500
 زعفران دو گرمیتک فروشی195,000استند 20 عددی175,00012عددی180,000
 زعفران نیم مثقالیتک فروشی210,000استند 20 عددی190,00012عددی195,000
 زعفران چهار گرمیتک فروشی385,000استند 20 عددی360,00012عددی365,000
 زعفران یک مثقالیتک فروشی410,000استند 20 عددی370,00012عددی375,000
 زعفران سرگل درجه یک (بسته بندی)
 نوع محصولتعدادقیمت (تومان)تعدادقیمت (تومان)تعدادقیمت (تومان)
 زعفران نیم گرمیتک فروشی43,750استند 30 عددی38,75012عددی39,500
 زعفران یک گرمیتک فروشی87,750استند 20 عددی77,50012عددی78,500
 زعفران دو گرمیتک فروشی165,500استند 20 عددی145,00012عددی147,500
 زعفران نیم مثقالیتک فروشی180,000استند 20 عددی160,00012عددی165,000
 زعفران چهار گرمیتک فروشی325,000استند 20 عددی300,00012عددی305,000
 زعفران یک مثقالیتک فروشی350,000استند 20 عددی310,00012عددی315,000
 زعفران سرگل درجه یک فله (با پاکت مادر و قوطی فلزی و هاردپک و آذین)
 نوع محصولتعدادقیمت (تومان)نوع محصولقیمت (تومان)  
 زعفران یک کیلویی با پاکت مادرتک فروشی60,900,000با قوطی خاتم60,985,000  
 زعفران 500 گرمی با پاکت مادرتک فروشی30,550,000با قوطی خاتم30,625,000  

 

 

       
 زعفران 100 گرمی با پاکت مادرتک فروشی6,390,000با قوطی خاتم6,440,000  
 زعفران 50 گرمی با پاکت مادرتک فروشی3,395,000با قوطی خاتم3,425,000  
 زعفران 30 گرمی با سلفونتک فروشی1,842,000با قوطی خاتم1,857,000  
 زعفران 20 گرمی با سلفونتک فروشی1,228,000با هاردپک1,243,000  
 زعفران 15 گرمی با قوطی طلاییتک فروشی936,000با قوطی خاتم950,000  
 زعفران دو مثقالی با قوطی طلاییتک فروشی570,000با قوطی خاتم و باکس مقوایی585,000  
 زعفران چهار گرمی با پاکت زعفرانیهتک فروشی247,000    
 زعفران یک مثقالی با پاکت زعفرانیهتک فروشی283,000با قوطی خاتم و باکس مقوایی298,000  
 زعفران نیم مثقالی با پاکت زعفرانیهتک فروشی147,000با قوطی خاتم و باکس مقوایی162,000  
 زعفران یک مثقالی با آذینتک فروشی293,000    
 زعفران نیم مثقالی با آذینتک فروشی151,500    
 زعفران سرگل تاپ صادراتی یک فله (با پاکت مادر و قوطی فلزی و هاردپک و آذین)
 نوع محصولتعدادقیمت (تومان)نوع محصولقیمت (تومان)  
 زعفران یک کیلویی با پاکت مادرتک فروشی61,900,000با قوطی خاتم61,985,000  
 زعفران 500 گرمی با پاکت مادرتک فروشی31,050,000با قوطی خاتم31,125,000  
 زعفران 250 گرمی با پاکت مادرتک فروشی15,625,000با قوطی خاتم15,690,000  
 زعفران 100 گرمی با پاکت مادرتک فروشی6,540,000با قوطی خاتم6,590,000  
 زعفران 50 گرمی با پاکت مادرتک فروشی3,445,000با قوطی خاتم3,475,000  
 زعفران 30 گرمی با سلفونتک فروشی1,872,000با قوطی خاتم1,887,000  
 زعفران 20 گرمی با سلفونتک فروشی1,248,000با هاردپک1,263,000  
 زعفران 15 گرمی با قوطی طلاییتک فروشی951,000با قوطی خاتم965,000  
 زعفران دو مثقالی با قوطی طلاییتک فروشی580,000با قوطی خاتم و باکس مقوایی595,000  
 زعفران چهارگرمی با پاکت زعفرانیهتک فروشی251,000    
 زعفران یک مثقالی با پاکت زعفرانیهتک فروشی288,000با قوطی خاتم و باکس مقوایی303,000  
 زعفران نیم مثقالی با پاکت زعفرانیهتک فروشی146,000با قوطی خاتم و باکس مقوایی161,000  
 زعفران یک مثقالی با آذینتک فروشی298,000    
 زعفران نیم مثقالی با آذینتک فروشی154,000    
 زعفران سوپرنگین اتویی امسالی (با پاکت مادر و قوطی فلزی و هاردپک و آذین)
 نوع محصولتعدادقیمت (تومان)نوع محصولقیمت (تومان)  
 زعفران یک کیلویی با پاکت مادرتک فروشی74,900,000با قوطی خاتم74,985,000  
 زعفران 500 گرمی با پاکت مادرتک فروشی37,550,000با قوطی خاتم37,625,000  
 زعفران 250 گرمی با پاکت مادرتک فروشی18,875,000با قوطی خاتم18,940,000  
 زعفران 100 گرمی با پاکت مادرتک فروشی7,790,000با قوطی خاتم7,840,000  
 زعفران 50 گرمی با پاکت مادرتک فروشی4,135,000با قوطی خاتم4,165,000  
 زعفران 30 گرمی با سلفونتک فروشی2,262,000با قوطی خاتم2,272,000  
 زعفران 20 گرمی با سلفونتک فروشی1,508,000با هاردپک1,523,000  
 زعفران 15 گرمی با قوطی طلاییتک فروشی1,145,500با قوطی خاتم1,155,500  
 زعفران دو مثقالی با قوطی طلاییتک فروشی810,000    
 زعفران یک مثقالی با پاکت زعفرانیهتک فروشی410,000با قوطی طلایی420,000  
 زعفران نیم مثقالی با پاکت زعفرانیهتک فروشی210,000با قوطی خاتم220,000  
 زعفران نیم مثقالی با آذینتک فروشی218,000    
 هل اکبر بنفش
 نوع محصولتک فروشیقیمت (تومان)تعدادقیمت (تومان)
 
 هل یک مثقالی پاکتیتک فروشی20,000استند 30 عددی15,000
 هل دو مثقالی پاکتیتک فروشی38,000استند 20 عددی30,000
 هل بیست گرمی پاکتیتک فروشی70,000بسته 10 عددی62,000
 هل صد گرمی اصلیتک فروشی220,000بسته 10 عددی195,000
 هل 50 گرمی با هاردپکتک فروشی140,000بسته 10 عددی125,000
 هل نیم کیلوییتک فروشی1,050,000بسته 10عددی-
 هل یک کیلویی اصلیتک فروشی2,050,000کارتن 10 عددی2,020,000
        
 لیست قیمت زعفران (قابل محاسبه در پک های هدیه) - قیمت ها به تومان   
 زعفران سرگل درجه یک   
 یک مثقالینیم مثقالییک گرمینیم گرمی   
 350,000180,00088,00045,000   
 زعفران سرگل تاپ صادراتی   
 یک مثقالینیم مثقالییک گرمینیم گرمی   
 360,000185,00090,00046,000   
 زعفران سوپرنگین اتویی صادراتی   
 یک مثقالینیم مثقالییک گرمینیم گرمی   
 410,000210,000102,00052,500   
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من