به روز رسانی قیمتها : امروز 27 تیر سال 1403 چهارشنبه ساعت : 1:56

برای مشاهده قیمت روز محصول مورد نظر بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید:

زعفران سرگل درجه 2
افزایشی
- (تومان)
عیار :190
محصول: قائنات
ریشه زعفران
کاهشی
7.700.000 (تومان)
عیار :زیر 150
محصول: قائنات
زعفران دسته (دختر پیچ)
کاهشی
82.500.000 (تومان)
عیار : 170 الی 180
محصول: قائنات
زعفران پوشال قلمدار
کاهشی
96.400.000 (تومان)
عیار : 215 الی 220
محصول: قائنات
زعفران سرگل درجه 1
کاهشی
96.800.000 (تومان)
عیار : 220
محصول: قائنات
زعفران سرگل معمولی
کاهشی
89.000.000 (تومان)
عیار :200 الی 210
محصول: قائنات
زعفران نگین
افزایشی
- (تومان)
عیار : 245
محصول: تربت حیدریه
زعفران سوپرنگین اتویی
کاهشی
- (تومان)
عیار : 240
محصول: تربت حیدریه
زعفران سرگل تاپ صادراتی
کاهشی
104.900.000 (تومان)
عیار : 235
محصول: قائنات
زعفران سوپر نگین اتویی امسالی
کاهشی
106.900.000 (تومان)
میزان رنگ دهی : 260
محصول: تربت حیدریه
افزایشی
220.000 (تومان)
وزن خالص : ۴۶گرم (۱۰مثقال)
محصول: مشهد
هل اکبر بنفش اصلی (با کد سلامت)
افزایشی
2.890.000 (تومان)
عیار: بسته بنفش سایز ۸ میلیمتر
محصول: هندوستان
قیمت روز بورس زعفران